22 март – Световен ден на водата

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Вода за мир“. В следващите редове ще ви запознаем с проведените разнообразни инициативи, посветени на тази жизненоважна тема.

💦Чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

💧Подготвителна група „А“, Iа клас, Iб клас, Iв клас, Iг клас и Iд клас отбелязаха Световния ден на водата с обща инициатива. Всички деца научиха интересни факти за водата и получиха ценни съвети от своите ръководители как да бъдат добри спестовници. Малките „пазители на водата“ от ПГ „А“ влизаха от клас в клас и събираха „капчици“ от ръцете на първокласниците, защото всяка капка е ценна!

💦Целта на проекта е да се повиши отговорността при използването на водата и грижата да бъде опазвана. Създаването на добри навици в малките деца е предпоставка за едно по-осъзнато и културно общество.

🤝Чрез това педагогическо взаимодействие се засилва и приемствеността между детска градина и начално училище.

Учениците от IIб клас гостуваха на най–малките в училище – децата от ПГ „Б“. Второкласниците изработиха картички, значки и постери, посветени на Световния ден на водата – 22 март, които подариха на децата от групата. Представиха им приказката „Пътешествието на дъждовната капка“.

Запознаха ги с кръговрата на водата, със значението на всяка капка вода за живота, с необходимостта от грижа за водата на планетата. Помогнаха им да разучат „Песен за дъждовните

капки“ и заедно я пяха. Получи се един незабравим празник, посветен на световния ден на водата.