27.11.2023г. – неучебен ден!

Уважаеми родители и ученици,

на основание Заповед № РД22-2267 / от 26.11.2023г. на д-р инж. Даниел Панов – кмет на Община Велико Търново, във връзка с тежката зимна обстановка в града и общината, 27.11.2023г. (понеделник) е обявен за неучебен ден за всички ученици от общината.

Учебните занятия ще продължат на 28.11.2023г. (вторник).

от ръководството