Полина Джамбазова - учител по Природни науки, представя малка част от проектите на учениците от Vг и Vд по Човекът и природата - "Поглед към Слънчевата система", кратък клип от урока "Светът на звездите" и част от проектите на учениците от VIIв, VIIг и VIIд по Биология и ЗО - "Под микроскопа".