Секция „ROCK/POP музикален състав“

 

Ръководител: Добрин  Пелтеков
Длъжност: Учител по Музика в ОУ „Св. П. Евтимий“ гр. В. Търново
Образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Специалност: Музика


Очаквани резултати: Участниците в музикалната секция ще създадат вокално-инструментална група, която да изпълнява популярни рок и поп песни, както и да композира собствена музика.

Описание:   Създаване на телевизионни предавания, свързани с музиката – музикални събития, музикални уроци, интервюта с музиканти, кратки документални филми.
Изисквания: Интерес към музиката и желание за изява на сцената.
Продължителност на учебния час: 40 мин.
Възраст: от 6 до 7 клас.
Брой часове: 36.
Начална дата: 6/2/2019г.
Крайна дата: 28/6/2019г.


Намерете ни във фейсбук:

И н и ц и а т и в и т е   н и   д о т у к:

Проведена работна среща и репетиция с професионалните музиканти от група Е79.

Среща-разговор със Звезди от Ахат.

Среща-разговор с Жана Бергендорф.

Среща-разговор с Нора Караиванова.

Ежеседмични репетиции.