Светлана Петрова- главен учител и класен ръководител на IIд клас, представя част от своята работа с учениците си по време на дистанционното обучение в ел. среда.