Акценти от работата на Таня Илиева- учител по Природни науки, по време на обучението от разстояние с учениците от VI и VII клас.

Домашни задачи и проекти на учениците от VI и VII клас.


    

Теодора Лесичкова    

Калина Козлева