Организационни въпроси (и отговори) за новата учебна година

Уважаеми родители,

На прага сме на новата учебна 2020-2021 година. Ситуацията налага тя да протече при нови условия и спазване на строги епидемични мерки.
На 15 септември ще открием тържествено учебната година с учениците от I и V клас в двора на училището от 8.30 часа, при спазване на дистанция.
Всички останали класове ще посрещнем в класните стаи по определен график и спазване мерките за безопасност – дезинфекция и лични предпазни средства, съгласно следното разпределение за влизане в училище:

II клас в 9.30ч. през южен вход
III клас в 9.30ч. през главен вход
IV клас в 10.00ч. „а“ и „б“ паралелки през главен вход;
„в“, „г“ и „д“ паралелки през южен вход
VI клас в 11.30ч. през главен вход
VII клас в 11.30ч. през южен вход

Всички випуски са на различни етажи.
С цел опазване здравето на децата и безопасното им пребиваване в училище и във връзка с изискванията и насоките на МОН и Министерството на здравеопазването, ръководството е подготвило набор от предписания и мерки, с които ви предлагаме да се запознаете:

Вижте: Правила за организиране на училищната дейност в условията на епидемична опасност в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

(към 11.09.2020г.)

На вашето внимание предлагаме график за първите родителски срещи:

Вижте: ГРАФИК за родителските срещи

Молим, във връзка с мерките за безопасност в сградата на училището да се влиза с лични предпазни средства (маски, шлемове).

Очакваме вашето съдействие и подкрепа при спазване на всички предприети мерки за успешно и пълноценно протичане на учебния процес.

От ръководството на
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“