Практическа подготовка на учениците от 4-ти клас за реакция при наводнения и последващи кризи

       От 24.09.19 г. до 28.09.19 г. (вкл.) учениците от ІV „в“ и ІV „д“ кл., заедно с кл. си ръководители Елена Ангелова и Красимира Колева и учителите от ЦДО Тинка Стефанова и Савка Карагьозова, участваха в обучение по „Практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Обучението се проведе от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, преминали специализирани обучения в страната и чужбина за работа с деца и преподаване на учебното съдържание по достъпен и интересен начин.
        Четвъртокласниците придобиха теоретични и практически знания и умения за действия и поведение преди, по време и след наводнения. Обучението завърши с поход до Света гора, симулация на наводнение и изграждане на дига. Всички ученици получиха грамоти за успешно завършване на петдневното обучение.