Учебна 2021/2022 година

График на учебните часове за I-VII клас – ПЪРВИ учебен срок (15.09.2021г. – 31.01.2022г.).

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 годинаУчебна 2020/2021 година

График на учебните часове от 31 май до 30 юни 2021г.

График на дейностите, които ще бъдат организирани след приключване на учебните занятия


График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (05.05.2021г. – 07.05.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (10.05.2021г. – 14.05.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (17.05.2021г. – 28.05.2021г.)


 График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (18.03.2021г. – 31.03.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (01.04.2021г. – 21.04.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (22.04.2021г. – 29.04.2021г.)


 График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (04.02.2021г. – 17.02.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (18.02.2021г. – 02.03.2021г.)

График на учебните часове за I-VII клас – ВТОРИ учебен срок (04.03.2021г. – 17.03.2021г.)

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


График на учебните часове за I-VII клас, за обучение от разстояние в електронна среда (от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.)

График на учебните часове на V-VII клас за обучение от разстояние в електронна среда (от 12.11.2020г. до 30.11.2020г.)


ГРАФИК ЗА  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В ОУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ гр.Велико Търново


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА