05 окт. 2019

Практическа подготовка на учениците от 4-ти клас за реакция при наводнения и последващи кризи

       От 24.09.19 г. до 28.09.19 г. (вкл.) учениците от ІV „в“ и ІV „д“ кл., заедно с кл. си ръководители Елена Ангелова и Красимира Колева и учителите от ЦДО Тинка Стефанова и Савка Карагьозова, участваха в обучение по „Практическа подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи“. Обучението се проведе от служители на Главна […]