07 окт. 2019

Общо събрание на 10.10.2019г.

Уважаеми родители, напомняме Ви, че на 10.10.2019г. от 18.00ч. в кинозалата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ще се проведе Общо събрание с родителските активи (комитети). Дневният ред на заседанието ще бъде следния: 1. Представяне на отчет на сдружението с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Велико Търново, за изтеклата година; […]