KOHKУРC за детско-юношеско творчество

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО гр. В. Търново
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ гр. В.Търново

О Б Я В Я В А Т

K O H K У Р C

за детско-юношеско творчество в областите литература и изобразително изкуство под надслов

„МОЯТ РОДЕН ГРАД“

на тема

„Велико Търново – културна и духовна столица на България“

На 12 април 2019 г. Велико Търново е обявен официално от 44-то Народно събрание за историческа и духовна столица на Република България.

В конкурса могат да участват всички ученици / индивидуално и колективно / на възраст от 7 до 18 г. от всички учебни заведения на област Велико Търново, разпределени в три възрастови групи:

7 – 10 години;
11 – 14 години :
15 – 18 години .

В срок до 10 март 2020 г. всеки участник има право да представи:

* За поезия – до две творби;
* За проза – една творба до три стандартни страници;
* За рисунка – една живописна или графична творба без паспарту и рамка.

Творбите за конкурса да съдържат:

* трите имена на автора;
* адрес, възраст /навършени години/;
* име и адрес на учебното заведение;
* телефон и e-mail.

Творбите се приемат на адрес:

5000 Велико Търново
РБ „П. Р. Славейков“
ул. Симеон Велики № 7
За конкурса „Моят роден град“
или на e-mail: prs@libraryvt.com.
Телефон за справки: 062/641 856 и 062/627 901.
На 12 и 13 март 2020 г. журито ще извърши класация.

Номинациите ще бъдат обявени на 19 март в Централната сграда на библиотеката,  ул. „Ив.Ботева“ № 2. Отличените творби ще се публикуват на сайта на библиотеката: http:www.libraryvt.com и включени в празнични изложби, през годината.

Предоставените творби не се връщат на участниците.