22 юни 2022

Списъци на учениците от I клас по паралелки, за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители, моля, запознайте се с разпределението на ученици от I клас по паралелки и класни ръководители, за учебната 2022/2023 година. Iа клас е с класен ръководител г-жа Мариета Карамаринова Iб клас е с класен ръководител г-жа Диана Великова Iв клас е с класен ръководител г-жа Галина Чолакова Iг клас е с класен ръководител г-жа […]