29 юни 2022

Добре дошли в прогимназиален етап!

Уважаеми родители и ученици от пети клас за учебната 2022/2023 година, моля, запознайте се с разпределението на ученици по паралелки и класни ръководители за етапа на своето обучение (2022-2025)г.   Vа клас с ИУЧ Математика 1.Александър Александров Данев 2.Андрей Александров Карачолев 3.Асен Йорданов Недев 4.Берил Сюхейлинова Хасанова 5.Боряна Светославова Митева 6.Венелин Светославов Митев 7.Весела Георгиева […]