Бюджет за 2024 година

Бюджети на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за делегирани от държавата дейности:

  1. Обща дейност, непспециализирани училища;
  2. Подготвителни групи в училище;
  3. Ресурсно подпомагане;
  4. Спорт за всички

ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

Отчет Баланас – 2024

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1

Отчет касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Оборотна ведомост (сборна м.декември 2023г.
Отчет касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Оборотна ведомост (сборна м.юни 2023г.)

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1

Отчет касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Оборотна ведомост (сборна м.юни 2023г.)

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1

Отчет касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

Оборотна ведомост (сборна м.март 2023г.)

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1

Отчет касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Оборотна ведомост (сборна м.декември 2022г.)

Отчет на касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет на касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет касово изпълнение на бюджета – 2
Оборотна ведомост (сборна м.септември 2022г.)


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Отчет касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет касово изпълнение на бюджета – 2
Оборотна ведомост (сборна м.юни 2022г.)


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

Оборотна ведомост за 2022 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


Бюджети по дейности за 2022 година

Бюджет 2022-ОУ
Бюджет 2022-ППП
Бюджет 2022-УЧ.СТОЛ
Бюджет 2022-РЕС.ПОДП.
Бюджет 2022-СПОРТ


ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Оборотна ведомост за 2021 година

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета -1
Отчет за касово изпълнение на бюджета -2ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчет касово изпълнение на бюджета -1
Отчет касово изпълнение на бюджета -2


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Обороти на Бюджета за второто тримесечие на 2020г. към 01.07.2020г.
Таблица за извършени и планирани разходи за подпомагане на населението и ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19 към 01.07.2020г.
Приложение № 2 към правилата  за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и използваните от тях ИКТ  в рамките на бюджетния процес към 01.07.2020г.
Отчетни данни по ЕБК за извършените разходи и източници за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 01.07.2020г.


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на училището от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.