ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета -1
Отчет за касово изпълнение на бюджета -2ОТЧЕТ ЗА IV-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчет за касово изпълнение на бюджета – 1
Отчет за касово изпълнение на бюджета – 2

ОТЧЕТ ЗА III-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчет касово изпълнение на бюджета -1
Отчет касово изпълнение на бюджета -2


ОТЧЕТ ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Обороти на Бюджета за второто тримесечие на 2020г. към 01.07.2020г.
Таблица за извършени и планирани разходи за подпомагане на населението и ограничаване на разпространението на пандемията от Covid-19 към 01.07.2020г.
Приложение № 2 към правилата  за предварително съгласуване на разходите на административните органи в областта на електронното управление и използваните от тях ИКТ  в рамките на бюджетния процес към 01.07.2020г.
Отчетни данни по ЕБК за извършените разходи и източници за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 към 01.07.2020г.


ОТЧЕТ ЗА I-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета на училището от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ от 01.01.2020г. до 31.03.2020г.