УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА


  • УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТЕКУЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план I клас
Училищен учебен план II клас
Училищен учебен план III клас
Училищен учебен план IV клас
Училищен учебен план V-VII клас