УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК


  • ГРАФИК НА ФУЧ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК

  • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА I ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК


  • УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план I клас
Училищен учебен план II клас
Училищен учебен план III клас
Училищен учебен план IV клас
Училищен учебен план V клас
Училищен учебен план VI клас
Училищен учебен план VII клас