УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 2023/2024 ГОДИНА
  • УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план I клас
Училищен учебен план II клас
Училищен учебен план III клас
Училищен учебен план IV клас
Училищен учебен план V клас
Училищен учебен план VI клас
Училищен учебен план VII клас